Erdőtarcsa

"Megyénk csücske - szívünk csücske!"

Az NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft tájékoztatása alapján az ünnepi szemétszállítás rendje változatlanul 2016. december 26-án, hétfőn lesz.

Erdőtarcsa Község Önkormányzata


Letölthető a Helyi Választási Bizottság 6/2016.(X.13) határozata.

 

Mentés


Letölthető a Helyi Választási Bizottság 1/2016.(X.03) határozata.

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Tisztelt Pályázók!

A Jegyzői álláspályázat elbírálási határidejét a kiíró önkormányzatok polgármesterei Július 15-i határidővel meghosszabbították.

Markó Anita
Erdőtarcsa Község Polgármestere

Mentés

Mentés

Kálló Község Önkormányzata és Erdőtarcsa Község Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Kállói Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.
Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1.

Ellátandó feladatok:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvőképesség,
§ Büntetlen előélet,
§ Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.
§ Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat
§ Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Széles körű jogi tapasztalat (ingatlanjog, kötelmi jog, státuszjog, stb) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
§ Szakmai, vezetői elképzelésekről írt rövid összefoglaló
§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
§ Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1104/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

és

§ Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséhez a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.kallo.hu, www.erdotarcsa.hu - 2016. június 9.
§ Kálló Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.
§ Erdőtarcsa Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2016.06.01-2016.06.11-ig szabadság miatt a  háziorvos rendelése  módosul:
helyettes orvos:
Dr.Balogh Botond Héhalom
Rendel Kállón:
hétfő:13.00-14.00-ig
kedd:13.00-14.00-ig
szerda:08.30-09.30-ig
csütörtök:13.00-14.00-ig
péntek12.00-13.00-ig

gyógyszerismétlés:Erdőtarcsa:hétfőnként 11.00-12.00-ig

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016.(V.31.) számú önkormányzati rendelete.

Az összes rendelet megtekinthető itt.

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő Központi Parancsnoksága a fővárost és valamennyi megyét érintő 2016 km-es váltófutást rendez 2016.04.13-2016.05.20.-a között. Az eseménysorozat lehetőséget kínál arra, hogy nemzeti összetartozásunk jeléül közösen tisztelegjünk elesett hőseink és az olimpiai évre tekintettel, a játékon résztvevő Magyar Olimpiai Csapat előtt. Az eseménysorozat április 14.-én megyénkben Erdőtarcsát is érintette, ahol Markó Anita polgármester a futók által hozott zászlórúdra felkötötte azt a szalagot, mely jelzi, hogy Erdőtarcsát is érintette az országfutás útvonala. Ezt követően a település lakói közül többen futva, zászlókkal kísérték a résztvevőket a falu határáig

Országfutás - 2016.04.14.

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. számú jegyzőkönyve.

Az összes 2016-os jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 

 

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 számú jegyzőkönyve.

Az összes 2015-ös jegyzőkönyv megtekinthető itt.

Új Magyarország

jatszoter plakat x150

Választás - 2014

valasztas 2014

logo kozadattar