Erdőtarcsa

"Megyénk csücske - szívünk csücske!"

erdotarcsa hirek hatosagi bizonyitvany 20170421

erdotarcsa hirek hatosagi bizonyitvany 20170421

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Az NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft tájékoztatása alapján az ünnepi szemétszállítás rendje változatlanul 2016. december 26-án, hétfőn lesz.

Erdőtarcsa Község Önkormányzata

 

A vadászterületekről szóló határozat megtekinthető.

 

Mentés

Mentés

Mentés


Letölthető a Helyi Választási Bizottság 6/2016.(X.13) határozata.

 

Mentés


Letölthető a Helyi Választási Bizottság 1/2016.(X.03) határozata.

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Tisztelt Pályázók!

A Jegyzői álláspályázat elbírálási határidejét a kiíró önkormányzatok polgármesterei Július 15-i határidővel meghosszabbították.

Markó Anita
Erdőtarcsa Község Polgármestere

Mentés

Mentés

Mentés

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/20166/2016 és 7/2016 számú jegyzőkönyve.

Az összes 2016-os jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 

Mentés

Mentés

Kálló Község Önkormányzata és Erdőtarcsa Község Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Kállói Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.
Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1.

Ellátandó feladatok:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvőképesség,
§ Büntetlen előélet,
§ Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.
§ Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat
§ Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Széles körű jogi tapasztalat (ingatlanjog, kötelmi jog, státuszjog, stb) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
§ Szakmai, vezetői elképzelésekről írt rövid összefoglaló
§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
§ Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1104/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

és

§ Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséhez a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.kallo.hu, www.erdotarcsa.hu - 2016. június 9.
§ Kálló Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.
§ Erdőtarcsa Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2016.06.01-2016.06.11-ig szabadság miatt a  háziorvos rendelése  módosul:
helyettes orvos:
Dr.Balogh Botond Héhalom
Rendel Kállón:
hétfő:13.00-14.00-ig
kedd:13.00-14.00-ig
szerda:08.30-09.30-ig
csütörtök:13.00-14.00-ig
péntek12.00-13.00-ig

gyógyszerismétlés:Erdőtarcsa:hétfőnként 11.00-12.00-ig

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016.(V.31.) számú önkormányzati rendelete.

Az összes rendelet megtekinthető itt.

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/20163/2016 és 4/2016 számú jegyzőkönyve.

Az összes 2016-os jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 

Mentés

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő Központi Parancsnoksága a fővárost és valamennyi megyét érintő 2016 km-es váltófutást rendez 2016.04.13-2016.05.20.-a között. Az eseménysorozat lehetőséget kínál arra, hogy nemzeti összetartozásunk jeléül közösen tisztelegjünk elesett hőseink és az olimpiai évre tekintettel, a játékon résztvevő Magyar Olimpiai Csapat előtt. Az eseménysorozat április 14.-én megyénkben Erdőtarcsát is érintette, ahol Markó Anita polgármester a futók által hozott zászlórúdra felkötötte azt a szalagot, mely jelzi, hogy Erdőtarcsát is érintette az országfutás útvonala. Ezt követően a település lakói közül többen futva, zászlókkal kísérték a résztvevőket a falu határáig

Országfutás - 2016.04.14.

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. számú jegyzőkönyve.

Az összes 2016-os jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 9/2015.(XI.10.) számú önkormányzati rendelete.

Az összes rendelet megtekinthető itt.

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 10/2015.(XI.05.) számú önkormányzati rendelete.

Az összes rendelet megtekinthető itt.

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 8/2015.(XI.05.) számú önkormányzati rendelete.

Az összes rendelet megtekinthető itt.

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 és 6/2015 számú jegyzőkönyve.

Az összes 2015-ös jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 számú jegyzőkönyve.

Az összes 2015-ös jegyzőkönyv megtekinthető itt.

Nyári diákmunka lehetőség Kállón

Jelentkezni lehet a Kállói Közös Önkormányzati Hivatalban,
ügyfélfogadási időben  2015. június 26-ig. (péntek) 10 óráig.

Bővebben...

 

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 számú jegyzőkönyve.

Az összes 2015-ös jegyzőkönyv megtekinthető itt.

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a T/2015/5 számú rendelet-tervezete.

Az összes rendelet tervezet megtekinthető itt.

 

Letölthető Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 01/2015 és 02/2015 számú jegyzőkönyve.

Az összes 2015-ös jegyzőkönyv megtekinthető itt.

Új Magyarország

jatszoter plakat x150

Választás - 2014

valasztas 2014

logo kozadattar